Renewable Energy Power
solsystemet
spania: reform av elektrisitetstoll er avgjørende, ren energi eller står overfor hindringer

unef, spanias nasjonale solenergi byrå, sa Spania hadde muligheten til å fjerne hindringene som selvdrevne og elektriske kjøretøyer står overfor gjennom den kommende reformen av strømtariffer.


spania krever å redusere hindringene for egenbruk og iverksette tiltak for å fremme lovgivning som bidrar til fornybar energi, og dermed gradvis riste av virkningen av tilbaketrekningen fra politikken for strømtariffer på internett tidlig i 2010.


i løpet av det sosialistiske maktåret, under ledelse av pedro sanchez's regjering, har Spania satt mål for et stort antall solenergiprosjekter og storstilt oppgradering av nettet.


spania er for tiden en ikke-subsidiert solenergi hot spot. i fjor avskaffet Spania den såkalte "solavgiften" på selvbruk. i april innførte Spania forskrifter som hadde som mål å redusere byråkratiet for disse systemene.


reformen av strømtariffen som nå er til behandling, forventes å avslutte i 2020, når departementet for miljøvern og cnmc, markedsregulatoren, vil sette nye takster for strømbruk.


bluesun har husholdning 5 kw solsystem , 10 kw solsystem og 20 kw solsystem

Tjeneste på Internett

+86-158-5821-3997

+86-13739-270270

leave a message
welcome to bluesun