Solar Panel Roof Mounting Systems
Nyheter
Innen 2050 kan fornybar energi dekke 60 % av Nigerias energibehov
Hva er potensialet til Nigerias solcellemarked?Forskning viser at den installerte kapasiteten til kraftproduksjonsanlegg for fossilt brensel og vannkraftproduksjonsanlegg som for tiden opererer i Nigeria, bare er 4GW. Det ansls at for fullt ut kunne levere strm til sine 200 millioner innbyggere, vil landet trenge installere omtrent 30 GW kraftproduksjonsanlegg.I flge International Renewable Energy Agency (IRENA), innen utgangen av 2021, den installerte kapasiteten til Nigerias netttilkoblede solcellesystems er bare 33MW. Og den solcellebestrlingen i landet varierer fra 1,5 MWh/m til 2,2MWh/m Hvorfor er Nigerias rike solcellekraftproduksjonsressurser fortsatt begrenset av energifattigdom? Det internasjonale byret for fornybar energi (IRENA) anslr at innen 2050 kan kraftproduksjonsanlegg for fornybar energi dekke 60 % av Nigerias energibehov.For tiden er 70 % av Nigerias elektrisitet levert av kraftverk med fossilt brensel, og mesteparten av den gjenvrende elektrisiteten kommer fra vannkraftanlegg. Fem store kraftproduksjonsselskaper dominerer landet, med Nigeria Transmission Company som det eneste overfringsselskapet som er ansvarlig for utvikling, vedlikehold og utvidelse av landets overfringsnettverk.Distribusjonsselskapet i landet er fullstendig privatisert, og elektrisiteten produsert av kraftproduksjonsselskapet selges til Nigerian Bulk Electricity Trading Company (NBET), som er den eneste elektrisitetshandleren i bulk i landet. Distribusjonsselskapet kjper strm fra kraftproduksjonsselskapet ved signere en kraftkjpsavtale (PPA) og selger den til brukerne ved tildele kontrakter. Denne strukturen sikrer at kraftproduksjonsselskaper kan oppn en garantert strmpris uansett hva som skjer. Men det er ogs noen grunnleggende problemer som pvirker bruken av fotovoltaisk kraftproduksjon som en del av Nigerias energistruktur.LnnsomhetsproblemerNigeria diskuterte frst nettilknyttede kraftproduksjonsanlegg for fornybar energi rundt 2005, da landet introduserte "Vision 30:30:30"-initiativet. Mlet med denne planen er n mlet om installere 32GW kraftproduksjonsanlegg innen 2030, med 9GW fra kraftproduksjonsanlegg for fornybar energi, inkludert 5GW solcelleanlegg.Etter mer enn 10 r signerte 14 uavhengige solcelleprodusenter endelig kraftkjpsavtaler med Nigeria Bulk Electricity Trading Company (NBET). Deretter innfrte den nigerianske regjeringen en innmatingstariff (FIT) for gjre solcellekraftproduksjon mer attraktivt for investorer. Interessant nok, p grunn av politisk usikkerhet og mangel p nettinfrastruktur, ble disse frste solcelleprosjektene ikke finansiert.Et sentralt sprsml er at regjeringen i landet har endret de tidligere etablerte tariffene og redusert subsidiene for strmpriser i nett, med henvisning til en reduksjon i kostnadene for solcellemoduler . Av de 14 uavhengige solcellekraftprodusentene i landet er det kun to selskaper som har akseptert reduksjon i sine innmatingstarifftilskudd, mens de resterende selskapene har oppgitt at innmatingstarifftilskuddene er for lave til akseptere.


Nigeria Bulk Electricity Trading Company (NBET) krever ogs delvis risikogaranti, som er en avtale inngtt mellom selskapet som kjper og finansinstitusjoner. I hovedsak er dette en garanti for gi mer likviditet til Nigerias bulkelektrisitetshandelsselskap (NBET) nr det trenger kontanter, og regjeringen m gi denne garantien til finansielle enheter. Uten denne garantien vil ikke solcelleuavhengige kraftprodusenter kunne oppn konomisk oppgjr. Men s langt har ikke regjeringen gitt garantier, blant annet p grunn av manglende tillit til strmmarkedet, og noen finansinstitusjoner har n kansellert forslag om stille garantier.Til syvende og sist kommer mangelen p tillit blant lngivere i det nigerianske elektrisitetsmarkedet ogs fra grunnleggende problemer med strmnettet, spesielt nr det gjelder plitelighet og fleksibilitet. Dette er grunnen til at de fleste lngivere og utviklere trenger garantier for beskytte investeringene sine, mens driften av det meste av Nigerias strmnettinfrastruktur ikke er plitelig.Den nigerianske regjeringens preferansepolitikk for solcelleanlegg og andre fornybare energikilder er grunnlaget for en vellykket utvikling av ren energi. En strategi som kan vurderes er splitte oppkjpsmarkedet ved la selskaper kjpe strm direkte fra kraftleverandrer. Dette eliminerer i stor grad ndvendigheten av prisregulering, og gjr det mulig for de som ikke har noe imot betale en premie for stabilitet og fleksibilitet. Dette eliminerer igjen de fleste av de komplekse garantiene som lneinstitusjoner krever for prosjektfinansiering og forbedrer likviditeten.I tillegg er oppgradering av nettinfrastrukturen og kt overfringskapasitet avgjrende, da flere solcelleanlegg kan kobles til nettet, og dermed forbedre energisikkerheten. I denne forbindelse kan ogs multilaterale utviklingsbanker spille en viktig rolle. Grunnen til at kraftverk med fossilt brensel kan utvikles og fortsette brukes, er fordi multilaterale utviklingsbanker har gitt risikogarantier for dem. Hvis disse kan utvides til det fremvoksende solcellemarkedet i Nigeria, vil det ke utviklingen og bruken av solcelleanlegg.

Tjeneste på Internett

+86-158-5821-3997

+86-182-2616-8857

leave a message
welcome to bluesun

Hjem

Produkter

Skype

WhatsApp